3400
52
Novosibirsk
6000
92
Novosibirsk
4500
69
Novosibirsk
50
1
Novosibirsk
Board kitchen
500
8
Kirov
Kazan
2000
31
Dyurtyuli
 Frying pan big
1800
28
Dyurtyuli
Set coffee
150
2
Dyurtyuli
Glasses wedding
300
5
Chita
 Dishes
100
2
Krasnodar
Crystal vase
850
13
Lipetsk
500
8
Barnaul
500
8
Barnaul
100
2
Spring
15000
231
Forest
500
8
Ekaterinburg
500
8
Ekaterinburg