Coffee service
600
9
Vologda
1000
15
Omsk
 Baking
700
11
Omsk
750
12
Omsk
Bottle 19l
0
0
Zakharovo
Bowl
1000
15
Tynda
Bowl
1000
15
Tynda
Set table
1500
23
Tynda
0
0
Volgograd
500
8
Volgograd
 Tea set
350
5
Volzhskiy
1000
15
Rudnya
3500
54
Volgograd
100
2
Volgograd
 Ceramic pot
100
2
Volgograd
Set coffee
500
8
Leninogorsk
2150
33
Kazan
The milkman GDR
350
5
Yaroslavl
550
8
Yaroslavl
Beer mug crystal
300
5
Samara