40000
615
Moscow
Siamese kittens
10000
154
Moscow
Siamese kittens
10000
154
Moscow
20000
308
Moscow
The cat was gone
3000
46
Dubna
10
0
Moscow
10
0
Moscow
500
8
Istra
15000
231
Moscow
20000
308
Moscow
Scottish kittens
12000
185
Moscow
Two brothers
5
0
Moscow
100
2
Moscow
10
0
Moscow
 Kittens
0
0
Penza
 Kittens
0
0
Nizhniy Lomov