Гараж, 24 м²
240000
3692
Тула
 Гараж, 24 м²
190000
2923
Новомосковск
 Машиноместо, 15 м²
330000
5077
Екатеринбург
Гараж, 24 м²
450000
6923
Каменск-Уральский
Гараж
75000
1154
Нижний Тагил
Гараж, 26 м²
160000
2462
Серов
Гараж, 20 м²
20000
308
Асбест
 Гараж, 28 м²
335000
5154
Благовещенск
Гараж, 24 м²
320000
4923
Благовещенск
Гараж
200000
3077
Благовещенск
Гараж, 20 м²
450000
6923
Саратов
Гараж, 21 м²
150000
2308
Саратов
Гараж, 20 м²
250000
3846
Челябинск
 Машиноместо, 24 м²
40000
615
Челябинск
Гараж
80000
1231
Комсомольск-на-Амуре
Гараж, 24 м²
160000
2462
Амурск
Гараж, 20 м²
100000
1538
Хабаровск