11500
177
Rostov-on-don
55000
846
Rostov-on-don
18500
285
Kazan
44000
677
Kazan
9000
138
Kazan
3900
60
Novosibirsk
2900
45
Novosibirsk
14900
229
Novosibirsk
4500
69
Novosibirsk
5000
77
Novosibirsk
 Acer
12000
185
Novosibirsk
11999
185
Izhevsk
 Lenovo
20000
308
Izhevsk
 Laptop
6500
100
Khanty-Mansiysk
 Lenovo IdeaPad 320
35000
538
Samara
15990
246
Veliky Novgorod
 Laptop HP
6000
92
Veliky Novgorod
2 KOMN. kV.
6000
92
Karachaevsk