12000
185
Magadan
Give fold kittens
0
0
Pyt-Yakh
10000
154
Nefteyugansk
 Turtle
2000
31
Langepas
Toilet for animals
1000
15
Khanty-Mansiysk
 Spitz mini
16000
246
Surgut
Cat
1
0
Nizhnevartovsk
0
0
Surgut
 Aviary
111
2
Khanty-Mansiysk
 Kittens
0
0
Nizhnevartovsk
Cell
1000
15
Nizhnevartovsk
 Parrot
1500
23
Khanty-Mansiysk
Shell
3500
54
Nizhnevartovsk
Sell kittens Sphynx
3000
46
Nyagan
 Kittens
0
0
Nizhnevartovsk
 Aquarium corner
11000
169
Surgut
 Aquarium
6000
92
Pokachi
Puppy looking for a home
0
0
Nizhnevartovsk
800
12
Surgut