4990
77
Ulyanovsk
300
5
Kazan
Keyboard
600
9
Michurinsk
350
5
Astrakhan
Gaming keyboard and mouse
1000
15
Nizhnevartovsk
260
4
Kaliningrad
500
8
Bryansk
600
9
Bryansk
800
12
Bryansk
300
5
Bryansk
Keyboard
150
2
Khabarovsk
950
15
Khabarovsk
 Keyboard
300
5
Kaluga
 Keyboard
200
3
Saransk
390
6
Saransk
1500
23
Vychegodskiy
 Gaming mouse
450
7
Arkhangelsk
 Keyboard
500
8
Sochi
2000
31
Krasnodar
8990
138
Terrible