Hockey helmet
1000
15
Cherepovets
500
8
Vologda
 Ski
11000
169
Cherepovets
 Skates roces
500
8
Vologda
 Ski boots
700
11
Cherepovets
 Bib
1700
26
Cherepovets
 Ski
500
8
Vologda
 Scooter
1900
29
Vologda
 Ski boots
600
9
Ukhta
1000
15
Saratov
2200
34
Saratov
 Skates, children
500
8
Saratov
10500
162
Ulan-Ude
 Ski boots
5000
77
Yaroslavl
500
8
Yaroslavl
 Ski boots
800
12
Rybinsk
 Skates
500
8
Yaroslavl
500
8
Rybinsk
Ski for children
1000
15
Kurgan
1500
23
Bratsk