Rent hammer
1800
28
Voronezh
1000
15
Rostov-on-don
 Services of crane
1400
22
Ivanovo
1500
23
Kamenka
999
15
Pugachev
1500
23
Saratov
Aerial platforms
900
14
Saratov
 Manipulator
1250
19
Tyumen
1100
17
Tyumen
 Tractor MTZ 82
1500
23
Biysk
3600
55
Petrozavodsk
1800
28
Krasnoyarsk
Rent excavator
1
0
Boguchany
0
0
Novosibirsk