5000
77
Glazov
 Washing machine
6000
92
Izhevsk
 Washing machine
6000
92
Kaliningrad
32900
506
Kaliningrad
 Washing machine
3000
46
Tomsk
8500
131
Tomsk
 Washing machine
30000
462
Kaluga
2000
31
Chita
13000
200
Cheboksary
7000
108
Cheboksary
1800
28
Novosibirsk
0
0
Novosibirsk
1850
28
Novosibirsk
500
8
Novosibirsk
200
3
Novosibirsk