90
1
Saratov
500
8
Volzhskiy
6600
102
Volgograd
500
8
Murmansk
2500
38
Kopeysk
1000
15
Kopeysk
12000
185
Light
300
5
Orenburg
 Pouches
0
0
Novosibirsk
Belt waist
450
7
Novosibirsk
4500
69
Borisoglebsk
1000
15
Voronezh
10000
154
Krasnodar
2000
31
Sevastopol
 Balon oxygen
1000
15
Yalta
550
8
May
4000
62
Surgut
2100
32
Tomsk
500
8
Saint Petersburg
1000
15
Tolyatti